Links
📖

Tuyển sinh kỳ thi THPTQG

Thông tin tuyển sinh kỳ thi THPTQG - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
-----
📞 Inbox Fanpage tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ: m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
📌 Hình thức xét tuyển: chỉ xét online
💰 Lệ phí xét tuyển: miễn phí
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ THPT: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển kỳ thi THPTQG: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
-----
Mẹo
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách xét tuyển, cách tính điểm, review ngành, cơ sở học tập...) thông qua nút tìm kiếm 🔍 ở góc trên bên phải màn hình.

I. Tuyển sinh kỳ thi THPTQG

1. Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp THPT (theo quy định của Bộ GD&ĐT).

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Đăng ký xét tuyển

Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
 • Thời gian: chưa cập nhật
 • Tên trường: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mã trường: MBS
 • Mã phương thức xét tuyển: 100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

4. Lệ phí xét tuyển

20.000 đồng/nguyện vọng (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Ngành xét tuyển

Tất cả các ngành chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà.

6. Nguyên tắc xét tuyển

 • Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
 • Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
 • Điểm trúng tuyển xác đinh theo ngành, giữa các tổ hợp môn trong cùng 1 ngành là bằng nhau (trừ ngành Luật và Luật Kinh tế tổ hợp khối C00 cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm).
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 2023
Năm 2023, Bộ GD&ĐT áp dụng công thức tính điểm mới như sau
Điểm xét tuyển được tính bằng cách quy đổi từ điểm thập phân sang thang điểm 30 và làm tròn 2 chữ số thập phân. Áp dụng công thức tính điểm theo tổ hợp môn (tuỳ ngành có môn có hệ số 2 hoặc không). Sau đó kiểm tra điểm dưới 22,5 hoặc từ 22,5 điểm trở lên hay không để áp dụng công thức tính điểm ưu tiên sao cho phù hợp.
🔖 Điểm xét tuyển được xác định theo công thức
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
ĐXT = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh)
 • Ví dụ 1: Toán 9, văn 7, anh 9 => ĐXT = 9 + 7 + 9 = 25
 • Ví dụ 2: Toán 7, văn 7, anh 7 => ĐXT = 7 + 7 + 7 = 21
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
ĐXT = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4
 • Ví dụ 1: Toán 9, lý 7, hoá 9 => ĐXT = (9x2 + 7 + 9) x3/4 = 25.5
 • Ví dụ 2: Toán 7, lý 7, hoá 7 => ĐXT = (7x2 + 7 + 7) x3/4 = 21
🔖 Tiếp theo, bạn kiểm tra điểm xét tuyển (ĐXT) đã tính dựa theo công thức trên có đạt từ 22,5 điểm trở lên hay không ?
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) dưới 22,5 điểm thì công thức tính
Điểm ưu tiên = điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) từ 22,5 điểm trở lên thì công thức tính
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được(Điểm xét tuyển))/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
Điểm khu vực và đối tượng bạn có thể tra cứu ở bên dưới
TRƯỜNG HỢP 1: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) DƯỚI 22,5 ĐIỂM
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, văn 7, anh 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 7 + 7 + 7 = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, lý 7, hoá 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (7x2 + 7 + 7) = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
TRƯỜNG HỢP 2: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) TỪ 22,5 ĐIỂM TRỞ LÊN
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, văn 7, anh 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 9 + 7 + 9 = 25
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,17
 • Tổng điểm xét tuyển = 25 + 1,17 = 26,17 (do điểm xét tuyển = 25 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, lý 7, hoá 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (9x2 + 7 + 9)x3/4 = 25,5
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25,5)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,05
 • Tổng điểm xét tuyển = 25,5 + 1,05 = 26,55 (do điểm xét tuyển = 25,5 nên áp dụng công thức này)
CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
Nếu cảm thấy công thức trên quá khó khăn, bạn có thể sử dụng hệ thống tính điểm, bạn chỉ cần nhập điểm số và hệ thống sẽ tính giúp cho bạn. Tham khảo công cụ tính điểm tại đây !!!
-----

II. Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Chưa có thông tin

III. Danh sách ngành tuyển sinh

Danh sách các ngành hệ đại trà và chất lượng cao
📝 Ghi chú:
 • “*” Các ngành đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình (Theo tiêu chuẩn: Moet, FIBBA, AUN-QA).
 • (1): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
 • (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
 • Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành, riêng ngành Luật và Luật kinh tế tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.
-----
GÓP Ý - CHỈNH SỬA
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️
Cộng đồng Sinh viên Đại học Mở Tp.HCM - HCMCOU | Facebook
facebookapp
Tham gia vào nhóm để cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất !!!
-----

⚡ Thiết kế và phát triển bởi Thành Nam Nguyễn

📃 Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh học bạ - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📧 Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua mail: [email protected]
📧 Liên hệ công việc: [email protected]
Copyright © 2022 - present. All rights reserved | OUCommunity Book version 2.0.0