Links
📖

Tuyển sinh học bạ

Thông tin tuyển sinh học bạ - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
-----
📞 Inbox Fanpage tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ: m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
📌 Hình thức xét tuyển: chỉ xét online
💰 Lệ phí xét tuyển: miễn phí
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ THPT: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển kỳ thi THPTQG: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
-----
Mẹo
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách xét tuyển, cách tính điểm, review ngành, cơ sở học tập...) thông qua nút tìm kiếm 🔍 ở góc trên bên phải màn hình.

I. Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Chỉ tiêu dự kiến: 5000
Mã trường: MBS
📌 Hình thức xét học bạ: chỉ xét online
📌 Lệ phí xét tuyển: hoàn toàn miễn phí
👉 Thông tin tuyển sinh chi tiết: Nhấn vào đây !

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
Các thí sinh đã tốt nghiệp hoặc thí sinh tự do đều có thể xét.

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Mở Tp.HCM tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

1. Phương thức xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

2. Phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của Trường

Phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của Trường được ưu tiên theo thứ tự như sau:
 • Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có:
  • Dựa trên bài thi tú tài quốc tế (IB) tổng điểm 26 trở lên.
  • Chứng chỉ quốc tế A-level của trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.
  • Kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600.
 • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi THPT (HSG cột cả năm 10, 11 & học kỳ 1 lớp 12) có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế.
 • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi THPT (HSG cột cả năm 10, 11 & học kỳ 1 lớp 12).
 • Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
 • Phương thức 5: Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ).
Ghi chú: Các phương thức ưu tiên xét tuyển/xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

II. Cách tính điểm xét tuyển học bạ

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 2023
Năm 2023, Bộ GD&ĐT áp dụng công thức tính điểm mới như sau
Điểm xét tuyển được tính bằng cách quy đổi từ điểm thập phân sang thang điểm 30 và làm tròn 2 chữ số thập phân. Áp dụng công thức tính điểm theo tổ hợp môn (tuỳ ngành có môn có hệ số 2 hoặc không). Sau đó kiểm tra điểm dưới 22,5 hoặc từ 22,5 điểm trở lên hay không để áp dụng công thức tính điểm ưu tiên sao cho phù hợp.
🔖 Điểm xét tuyển được xác định theo công thức
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
ĐXT = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh)
 • Ví dụ 1: Toán 9, văn 7, anh 9 => ĐXT = 9 + 7 + 9 = 25
 • Ví dụ 2: Toán 7, văn 7, anh 7 => ĐXT = 7 + 7 + 7 = 21
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
ĐXT = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
LƯU Ý
Điểm trung bình môn là điểm trung bình môn đó của 5 học kỳ (cả năm 10, cả năm 11 và học kỳ 1 năm 12)
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4
 • Ví dụ 1: Toán 9, lý 7, hoá 9 => ĐXT = (9x2 + 7 + 9) x3/4 = 25.5
 • Ví dụ 2: Toán 7, lý 7, hoá 7 => ĐXT = (7x2 + 7 + 7) x3/4 = 21
🔖 Tiếp theo, bạn kiểm tra điểm xét tuyển (ĐXT) đã tính dựa theo công thức trên có đạt từ 22,5 điểm trở lên hay không ?
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) dưới 22,5 điểm thì công thức tính
Điểm ưu tiên = điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) từ 22,5 điểm trở lên thì công thức tính
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được(Điểm xét tuyển))/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
Điểm khu vực và đối tượng bạn có thể tra cứu ở bên dưới
TRƯỜNG HỢP 1: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) DƯỚI 22,5 ĐIỂM
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + điểm trung bình môn 2 + điểm trung bình môn 3
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, văn 7, anh 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 7 + 7 + 7 = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, lý 7, hoá 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (7x2 + 7 + 7) = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
TRƯỜNG HỢP 2: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) TỪ 22,5 ĐIỂM TRỞ LÊN
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + điểm trung bình môn 2 + điểm trung bình môn 3
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, văn 7, anh 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 9 + 7 + 9 = 25
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,17
 • Tổng điểm xét tuyển = 25 + 1,17 = 26,17 (do điểm xét tuyển = 25 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, lý 7, hoá 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (9x2 + 7 + 9)x3/4 = 25,5
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25,5)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,05
 • Tổng điểm xét tuyển = 25,5 + 1,05 = 26,55 (do điểm xét tuyển = 25,5 nên áp dụng công thức này)
CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
Nếu cảm thấy công thức trên quá khó khăn, bạn có thể sử dụng hệ thống tính điểm, bạn chỉ cần nhập điểm số và hệ thống sẽ tính giúp cho bạn. Tham khảo công cụ tính điểm tại đây !!!

III. Danh sách ngành tuyển sinh

Danh sách các ngành hệ đại trà và chất lượng cao
📝 Ghi chú:
 • “*” Các ngành đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình (Theo tiêu chuẩn: Moet, FIBBA, AUN-QA).
 • (1): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
 • (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
 • Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành, riêng ngành Luật và Luật kinh tế tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.
-----
GÓP Ý - CHỈNH SỬA
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️
Cộng đồng Sinh viên Đại học Mở Tp.HCM - HCMCOU | Facebook
facebookapp
Tham gia vào nhóm để cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất !!!
-----

⚡ Thiết kế và phát triển bởi Thành Nam Nguyễn

📃 Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh học bạ - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📧 Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua mail: [email protected]
📧 Liên hệ công việc: [email protected]
Copyright © 2022 - present. All rights reserved | OUCommunity Book version 2.0.0