Links
📱

Hướng dẫn tính điểm xét tuyển học bạ

Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển học bạ THPT - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
-----
📞 Inbox Fanpage tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ: m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
📌 Hình thức xét tuyển: chỉ xét online
💰 Lệ phí xét tuyển: miễn phí
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ THPT: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển kỳ thi THPTQG: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
-----
Mẹo
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách xét tuyển, cách tính điểm, review ngành, cơ sở học tập...) thông qua nút tìm kiếm 🔍 ở góc trên bên phải màn hình.

I. Cách tính điểm thủ công

👉 Thí sinh kiểm tra xem ngành xét gồm những môn nào, có hệ số 2 hay không (tra cứu ở mục II: Danh sách ngành tuyển sinh).
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 2023
Năm 2023, Bộ GD&ĐT áp dụng công thức tính điểm mới như sau
Điểm xét tuyển được tính bằng cách quy đổi từ điểm thập phân sang thang điểm 30 và làm tròn 2 chữ số thập phân. Áp dụng công thức tính điểm theo tổ hợp môn (tuỳ ngành có môn có hệ số 2 hoặc không). Sau đó kiểm tra điểm dưới 22,5 hoặc từ 22,5 điểm trở lên hay không để áp dụng công thức tính điểm ưu tiên sao cho phù hợp.
🔖 Điểm xét tuyển được xác định theo công thức
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
ĐXT = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh)
 • Ví dụ 1: Toán 9, văn 7, anh 9 => ĐXT = 9 + 7 + 9 = 25
 • Ví dụ 2: Toán 7, văn 7, anh 7 => ĐXT = 7 + 7 + 7 = 21
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
ĐXT = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
LƯU Ý
Điểm trung bình môn là điểm trung bình môn đó của 5 học kỳ (cả năm 10, cả năm 11 và học kỳ 1 năm 12)
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4
 • Ví dụ 1: Toán 9, lý 7, hoá 9 => ĐXT = (9x2 + 7 + 9) x3/4 = 25.5
 • Ví dụ 2: Toán 7, lý 7, hoá 7 => ĐXT = (7x2 + 7 + 7) x3/4 = 21
🔖 Tiếp theo, bạn kiểm tra điểm xét tuyển (ĐXT) đã tính dựa theo công thức trên có đạt từ 22,5 điểm trở lên hay không ?
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) dưới 22,5 điểm thì công thức tính
Điểm ưu tiên = điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) từ 22,5 điểm trở lên thì công thức tính
Điểm ưu tiên = [(30 – Điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
Điểm khu vực và đối tượng bạn có thể tra cứu ở bên dưới
TRƯỜNG HỢP 1: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) DƯỚI 22,5 ĐIỂM
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + điểm trung bình môn 2 + điểm trung bình môn 3
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, văn 7, anh 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 7 + 7 + 7 = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, lý 7, hoá 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (7x2 + 7 + 7) = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
TRƯỜNG HỢP 2: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) TỪ 22,5 ĐIỂM TRỞ LÊN
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + điểm trung bình môn 2 + điểm trung bình môn 3
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, văn 7, anh 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 9 + 7 + 9 = 25
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,17
 • Tổng điểm xét tuyển = 25 + 1,17 = 26,17 (do điểm xét tuyển = 25 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm trung bình môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm trung bình còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, lý 7, hoá 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (9x2 + 7 + 9)x3/4 = 25,5
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25,5)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,05
 • Tổng điểm xét tuyển = 25,5 + 1,05 = 26,55 (do điểm xét tuyển = 25,5 nên áp dụng công thức này)
CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
Nếu cảm thấy công thức trên quá khó khăn, bạn có thể sử dụng hệ thống tính điểm, bạn chỉ cần nhập điểm số và hệ thống sẽ tính giúp cho bạn. Tham khảo công cụ tính điểm tại mục III: Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Thí sinh có thể sử dụng Chứng chỉ Ngoại ngữ để tham gia xét tuyển đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:
bảng quy đổi

II. Danh sách ngành tuyển sinh

Danh sách các ngành hệ đại trà và chất lượng cao
danh sách ngành xét tuyển
📝 Ghi chú:
 • “*” Các ngành đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình (Theo tiêu chuẩn: Moet, FIBBA, AUN-QA).
 • (1): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
 • (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
 • Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành, riêng ngành Luật và Luật kinh tế tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.

III. Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm

Bước 1: Truy cập website tính điểm xét tuyển học bạ THPT: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
Bước 2: Điền điểm số từng môn (lấy tối đa 2 chữ số thập phân) vào 3 cột cả năm 10, cả năm 11 và học kỳ 1 năm 12
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 3: Chọn khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên (nếu có). Thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên vui lòng đọc bên dưới !!!
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 4: Nếu bạn có điểm chứng chỉ ngoại ngữ, hãy chọn loại chứng chỉ phù hợp, hệ thống sẽ tự động quy đổi điểm chứng chỉ sang điểm trung bình 5 học kỳ môn ngoại ngữ cho bạn (nếu không có thì bỏ qua bước này hoặc ấn vào mục không có)
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 5: Mục chọn xem kết quả tính bạn có 4 lựa chọn
 • Xem điểm trung bình môn: xem kết quả điểm trung bình của tất cả các môn (cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm 12)
 • Xem điểm tổ hợp môn: xem điểm tất cả các tổ hợp môn mà Trường xét tuyển
 • Xem điểm tổ hợp môn theo ngành (lựa chọn mặc định): xem điểm tổ hợp môn (chi tiết hơn so với lựa chọn trên), hệ thống sẽ tính điểm của bạn cho tất cả các ngành, từng tổ hợp của mỗi ngành cụ thể (Lưu ý: đây không phải là điểm chuẩn, đây là điểm mà bạn nhập vào hệ thống để tính điểm)
 • Xem cả 3: xem 3 kết quả trên
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 6: Ấn nút "tính điểm" để xem kết quả. Bạn có thể tìm ngành của mình ở thanh "tìm kiếm 🔍". Nếu bạn muốn xem review (giới thiệu) thông tin về ngành mình học như học ở đâu, học phí như thế nào, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm... thì bạn lướt sang cột "Giới thiệu ngành học" (cột cuối cùng ở bên phải - sau khi đã ấn nút tính điểm) và nhấp vào link để đọc.
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Những điều cần lưu ý:
 • Phương thức HSG (HSG 3 năm cấp 3) có thể xét tất cả các ngành (1 số ngành có cột điểm hsg là ngoài yêu cầu HSG thì phải đạt điểm chuẩn HSG trở lên)
 • Thí sinh không được HSG và không có CCNN thì chỉ được phép đăng ký các ngành có điểm số ở cột học bạ
 • Nếu cột học sinh giỏi không có ghi, cột học bạ điền dấu "x" hoặc không điền gì, nghĩa là tuyển thẳng học sinh giỏi hoặc có CCNN. Nhưng nếu số lượng HSG quá nhiều thì sẽ thêm tiêu chí phụ là điểm chuẩn HSG
 • Nếu HSG (cả năm 10, cả năm 11, học kỳ 1 năm 12) nên chọn phương thức HSG
 • Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ nên chọn phương thức có CCNN
 • Nếu không được HSG hay không có CCNN nên chọn phương thức xét học bạ thông thường.
-----
GÓP Ý - CHỈNH SỬA
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️
Cộng đồng Sinh viên Đại học Mở Tp.HCM - HCMCOU | Facebook
facebookapp
Tham gia vào nhóm để cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất !!!
-----

⚡ Thiết kế và phát triển bởi Thành Nam Nguyễn

📃 Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh học bạ - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📧 Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua mail: [email protected]
📧 Liên hệ công việc: [email protected]
Copyright © 2022 - present. All rights reserved | OUCommunity Book version 2.0.0