Links
📱

Hướng dẫn tính điểm xét tuyển THPTQG

Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển điểm thi THPTQG - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Nhớ f5 (tải lại trang web) khi truy cập vào web sổ tay này nhé !!!
-----
📞 Inbox Fanpage tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ: m.me/tuyensinh.ou.edu.vn
🌐 Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ou.edu.vn/
📌 Hình thức xét tuyển: chỉ xét online
💰 Lệ phí xét tuyển: miễn phí
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ THPT: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen
🌐 Công cụ tính điểm xét tuyển kỳ thi THPTQG: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
-----
Mẹo
Bạn có thể tìm tất cả thông tin (học phí, cách xét tuyển, cách tính điểm, review ngành, cơ sở học tập...) thông qua nút tìm kiếm 🔍 ở góc trên bên phải màn hình.

I. Cách tính điểm thủ công

👉 Thí sinh kiểm tra xem ngành xét gồm những môn nào, có hệ số 2 hay không (tra cứu ở mục II: Danh sách ngành tuyển sinh).
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 2023
Năm 2023, Bộ GD&ĐT áp dụng công thức tính điểm mới như sau
Điểm xét tuyển được tính bằng cách quy đổi từ điểm thập phân sang thang điểm 30 và làm tròn 2 chữ số thập phân. Áp dụng công thức tính điểm theo tổ hợp môn (tuỳ ngành có môn có hệ số 2 hoặc không). Sau đó kiểm tra điểm dưới 22,5 hoặc từ 22,5 điểm trở lên hay không để áp dụng công thức tính điểm ưu tiên sao cho phù hợp.
🔖 Điểm xét tuyển được xác định theo công thức
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
ĐXT = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh)
 • Ví dụ 1: Toán 9, văn 7, anh 9 => ĐXT = 9 + 7 + 9 = 25
 • Ví dụ 2: Toán 7, văn 7, anh 7 => ĐXT = 7 + 7 + 7 = 21
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
ĐXT = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4
 • Ví dụ 1: Toán 9, lý 7, hoá 9 => ĐXT = (9x2 + 7 + 9) x3/4 = 25.5
 • Ví dụ 2: Toán 7, lý 7, hoá 7 => ĐXT = (7x2 + 7 + 7) x3/4 = 21
🔖 Tiếp theo, bạn kiểm tra điểm xét tuyển (ĐXT) đã tính dựa theo công thức trên có đạt từ 22,5 điểm trở lên hay không ?
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) dưới 22,5 điểm thì công thức tính
Điểm ưu tiên = điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên
 • Nếu điểm xét tuyển (ĐXT) từ 22,5 điểm trở lên thì công thức tính
Điểm ưu tiên = [(30 – Điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
Điểm khu vực và đối tượng bạn có thể tra cứu ở bên dưới
TRƯỜNG HỢP 1: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) DƯỚI 22,5 ĐIỂM
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, văn 7, anh 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 7 + 7 + 7 = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm khu vực ưu tiên + Điểm đối tượng ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 7, lý 7, hoá 7, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (7x2 + 7 + 7) = 21
 • Điểm ưu tiên = 0,75 + 1 = 1,75
 • Tổng điểm xét tuyển = 21 + 1,75 = 22,75 (do điểm xét tuyển = 21 nên áp dụng công thức này)
TRƯỜNG HỢP 2: ĐIỂM XÉT TUYỂN (ĐXT) TỪ 22,5 ĐIỂM TRỞ LÊN
Ta áp dụng công thức tính điểm sau để tính điểm xét tuyển vào Trường Đại học Mở Tp.HCM
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành không có môn có hệ số:
  • Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành Du lịch xét tổ hợp toán văn anh (D01), ngành này không có môn nào hệ số 2 nên chỉ cần (toán + văn + anh) + điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, văn 7, anh 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = 9 + 7 + 9 = 25
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,17
 • Tổng điểm xét tuyển = 25 + 1,17 = 26,17 (do điểm xét tuyển = 25 nên áp dụng công thức này)
 • Trường hợp tổ hợp xét tuyển các ngành môn chính có hệ số (hệ số 2):
  • Điểm xét tuyển = [(Điểm thi môn nhân hệ số 2) + Tổng điểm 2 môn điểm thi còn lại)] x 3/4
  • Điểm ưu tiên = [(30 – điểm xét tuyển)/7,5] × (điểm khu vực ưu tiên + điểm đối tượng ưu tiên)
  • Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên
VÍ DỤ CỤ THỂ
Ngành CNTT xét tổ hợp toán lý hoá (A00), ngành này môn toán hệ số 2 nên ta tính (toán x2 + lý + hoá) x3/4 + Điểm ưu tiên
 • Ví dụ: Toán 9, lý 7, hoá 9, khu vực 1 (+0,75), đối tượng 5 (+1).
Ta có:
 • Điểm xét tuyển = (9x2 + 7 + 9)x3/4 = 25,5
 • Điểm ưu tiên = [(30 – 25,5)/7,5] × (1 + 0,75) = 1,05
 • Tổng điểm xét tuyển = 25,5 + 1,05 = 26,55 (do điểm xét tuyển = 25,5 nên áp dụng công thức này)
CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
Nếu cảm thấy công thức trên quá khó khăn, bạn có thể sử dụng hệ thống tính điểm, bạn chỉ cần nhập điểm số và hệ thống sẽ tính giúp cho bạn. Tham khảo công cụ tính điểm tại mục III: Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
❗ Lưu ý:
 • Lệ phí xét thi THPTQG là 20.000đ/1 nguyện vọng
 • Có sử dụng CCNN (Chứng chỉ ngoại ngữ) để quy đổi điểm ngoại ngữ
 • Không sử dụng điểm bảo lưu Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2022 về trước
Thí sinh có thể sử dụng Chứng chỉ Ngoại ngữ để tham gia xét tuyển đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
bảng quy đổi
Ghi chú:
 • Các chứng chỉ Ngoại ngữ trong thông báo này phải còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày dự thi chứng chỉ đến ngày nhận hồ sơ xét tuyển.
 • Thí sinh gởi bản sao CCNN về phòng Quản lý đào tạo, trường ĐH Mở Tp.HCM (số 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM) để được nhà trường nhập điểm quy đổi ngoại ngữ lên Cổng TT tuyển sinh của BGD&ĐT (ghi kèm thông tin CCCD/CMND đã đăng ký trên Cổng TTTS BGD&ĐT và số điên thoại liên lạc)

II. Danh sách ngành tuyển sinh

Danh sách các ngành hệ đại trà và chất lượng cao
danh sách ngành tuyển sinh
📝 Ghi chú:
 • “*” Các ngành đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình (Theo tiêu chuẩn: Moet, FIBBA, AUN-QA).
 • (1): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
 • (2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
 • Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành, riêng ngành Luật và Luật kinh tế tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao hơn các tổ hợp còn lại 1.5 điểm.

III. Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm

Bước 1: Truy cập website tính điểm xét tuyển kỳ thi THPTQG: https://www.oucommunity.dev/tinh-diem-xet-tuyen-thptqg
Bước 2: Điền điểm số từng môn (lấy tối đa 2 chữ số thập phân)
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 3: Chọn khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên (nếu có). Thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên vui lòng đọc bên dưới !!!
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 4: Nếu bạn có điểm chứng chỉ ngoại ngữ, hãy chọn loại chứng chỉ phù hợp, hệ thống sẽ tự động quy đổi điểm chứng chỉ sang điểm trung bình 5 học kỳ môn ngoại ngữ cho bạn (nếu không có thì bỏ qua bước này hoặc ấn vào mục không có)
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 5: Mục chọn xem kết quả tính bạn có 3 lựa chọn
 • Xem điểm tổ hợp môn: xem điểm tất cả các tổ hợp môn mà Trường xét tuyển
 • Xem điểm tổ hợp môn theo ngành (lựa chọn mặc định): xem điểm tổ hợp môn (chi tiết hơn so với lựa chọn trên), hệ thống sẽ tính điểm của bạn cho tất cả các ngành, từng tổ hợp của mỗi ngành cụ thể (Lưu ý: đây không phải là điểm chuẩn, đây là điểm mà bạn nhập vào hệ thống để tính điểm)
 • Xem cả 2: xem 2 kết quả trên
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
Bước 6: Ấn nút "tính điểm" để xem kết quả. Bạn có thể tìm ngành của mình ở thanh "tìm kiếm 🔍". Nếu bạn muốn xem review (giới thiệu) thông tin về ngành mình học như học ở đâu, học phí như thế nào, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm... thì bạn lướt sang cột "Giới thiệu ngành học" (cột cuối cùng ở bên phải - sau khi đã ấn nút tính điểm) và nhấp vào link để đọc.
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm
GÓP Ý - CHỈNH SỬA
Bạn muốn góp ý hoặc chỉnh sửa các thông tin ở trang này ? Vui lòng nhắn tin đến Facebook hoặc qua email [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn ❤️
Cộng đồng Sinh viên Đại học Mở Tp.HCM - HCMCOU | Facebook
facebookapp
Tham gia vào nhóm để cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất !!!
-----

⚡ Thiết kế và phát triển bởi Thành Nam Nguyễn

📃 Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh học bạ - Trường Đại học Mở Tp.HCM
📧 Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua mail: [email protected]
📧 Liên hệ công việc: [email protected]
Copyright © 2022 - present. All rights reserved | OUCommunity Book version 2.0.0